Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Navega cap amunt
Inicia

Síguenos en:

Iniciar sesión

UGT, 11/06/2008
Pujada de l' IPC
Cal augmentar i protegir el poder de compra dels salaris davant un increment de l' inflacció que pot tenir llarg recorregut
 

Les dades de l' IPC publicats avui tornen a evidenciar que la nostra inflació és un problema estructural accentuat per les debilitats de la nostra economia. La contínua pujada del preu del petroli, juntament amb l' encariment de matèries primes com a conseqüència de desajustaments entre la seva oferta i demanda a nivell mundial estan llastrant la nostra economia i deteriorant la capacitat de compra dels ciutadans. UGT, davant aquest xoc energètic de previsible llarg recorregut, reitera la necessitat d' incloure en els convenis col.lectius clàusules de revisió salarial d' eficàcia plena per a augmentar i protegir el poder adquisitiu dels traballadors i mantener així la seva capacitat de consum. Per el sindicat, la política de tipus d' interès del Banc Central Europeu pot agreujar la situació, comprometent el nostre creixement econòmic. Davanta això, UGT urge a avançar cap un model productiu més eficient basat en la modernització de les empreses, l' inversió en tecnologia i en I+D+i i un model energètic que reduexi la nostra dependència exterior, a través d' un sistema energètic equilibrat. A més, el sindicat considera inajornable clarificar els sistemes de fixació de preus, ja que la gran diferència entre els preus d' origen i el preu final és abusiu per el consumidor e injust per  els productors.

L' Institut Nacional d' Estadística ha publicat avui la dada del nivell general de preus que situa la taxa de variació interanual de l' IPC en el 4,6% en el nostre país, augmentant quatre dècimes respecte al mes anterior. A més, la taxa de variació mensual s' incrementa quatre dècimes respecte al mateix mes de l' any anterior. Novament ens trobem davant una dada negativa.

La inflació sigueix escalant punts de forma reiterada en el nostre país com a conseqüència del xoc extern provocat per el incesant increment dels preus del petroli, a més del continu encareciment de determinades matèries primes com a conseqüència de desajustaments entre la seva oferta i demanda a nivell mundial.

Les pressions inflacionistes del xoc extern egueixen afectant negativament a les economies dels països amb els quals compartim moneda: en la Zona Euro, el creixement dels preus en maig s'estima en un 3,6% (tres dècimes més que en abril). Amb aquestes dades, es confirma que España mantè un diferencial de preus d' un punt amb respecte a la Euro Zona, evidenciant una vegada més que la nostra elevada dependència energètica junt un model productiu poc competitiu accentuen les tensions conjunturals de preus en el nostre país provocades per factors externs, atès que la nostra estructura de preus es més que sensible als canvis en l' entorn internacional.

Aquest diferencial negatiu amb la Euro Zona posa de manifest que l' inflació es mantè com un problema estructural de la nostra economia, problema agravat per el xoc extern, que mantè aquest diferencial dades les debilidats del nostre model productiu i la poca transparència en els sistemes de fixació de preus.

Conclusions

UGT insisteix en que la permanència de l' inflació com un problema estructural de la economia espanyola, contínua llastrant la competitivitat de la nostra economia, i deteriorant la capacitat de compra dels ciutadans del notre país, afectant d' una manera més negativa a qui es troben en una situació social i laboral més desfavorable.

Atès que el xoc extern internacional es preveu de llarg recorregut, i davant la contínua deterioració del poder adquisitiu dels salaris dels treballadors, que són els que més sofrixen les tensions dels preus, UGT reitera la necessitat d' incloure en tots els convenis colectius clàusules de revisió salarial d' eficàcia plena per garantitzar el seu poder adquisitiu i mantenir així la seva capacitat de consum com element reactivador de l' economia i de la creació de mé i millors ocupacions. Per a això, els Acords Interconfederals para la Negociació Colectiva (ANC) són un element clau.

Atès que la funció del Banc Central Europeu (BCE) és el control dels preus, i no el creixement i l' ocupació, i atès que l' actual situació de preus té un origen de dimensió internacional (l' escalada del preu del petroli), l' actuació del BCE no pareix ser la solució per al nostre país. Per a UGT, les pretensions del Banc Central Europeu d' incrementar els tipus d' interès pròximament davant l' actual situació de l' inflació, no van a assolir sinó agreujar encara més la desacceleració del consum i l' inversió, comprometent el nostre creixement econòmic.

UGT urge en avançar cap a un model productiu més eficient, amb una activitat industrial d' alt valor afegit, basat en la modernització dels processos productius de les empreses, l' inversió en tecnologia i en I+D+i, així com un model energètic que redueixi la nostra dependència exterior, a través d' un sistema energètic equilibrat, que garantaixi el subministrement davant una demanda creixent a nivell mundial, a través d' una gestió eficaz dels combustibles i una regulació coherent dels productes energètics. Es tracta d' elevar els nivells de productivitat i competitivitat a mitjan i llarg termini de la nostra economia.

Finalment, UGT considera inajornable la vigilància i el control dels sistemes de formació de preus, garantint la transparència en els seus mecanismes, i urge a investigar les polítiques de fixació de preus i dels margens comerciales de les grands cadenes de distribució, atès que l' enorme diferència entre els preus en origen i el preu final no fa sinó perjudicar als ciutadans del nostre país.

Normal

 

Dades bàsiques:

Indicador

%

Tendència

IPC General: Taxa mensual

0,7

Quatre dècimes més que el mateix mes de l' any anterior

IPC General: Taxa anual

4,6

Quatre dècimes per damunt de les dades de abril de 2008

Taxa subyacent-IPSEBENE (sense aliments no elaborats ni productes energètics)

3,3

Dues dècimes per damunt de la registrada en abril de 2008

Serveis

3,8

Dues dècimes per debaix de les dades registrades a maig de 2007

IPC Armonizado

4,7

Cinc dècimes més que en el  mes d' abril de 2008

 

Altres dades destacables per l' anàlisis mensual:

GRUP O RÚBRICA

Variació porcentual mensual

%

Comentari

Grups amb major repercusió en l' índex general que han experimentat augments respecte al mes anterior

Transport

2,5

Per la pujada dels preus dels carburants i lubricants

Vestit i calçat

1,3

Per el comportament dels preus en la temporada primavera-estiu

Vivenda

0,7

Per l' augment dels preus del gasoleo per la calefacció

Grups amb major repercusió en l' índex general que han experimentat descensos respecte al mes anterior

Medicina

-0,6

Per la baixada de preus dels medicaments i altres productes farmacèutics

 

 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com