Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Navega cap amunt
Inicia

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comisió Executiva Confederal, 02/07/2008
Hem superat el moment del diagnòstic, és el moment del tractament
Atallar l'atur requereix reactivar l' economia
  Les dades d' atur al juny mostren un creixement del nombre de desocupats en tots els sectors d' activitat i en tots els grups de població, el que reflecteix un menor ritme de creixement i de creació d' ocupació i l' augment de l' atur. Els homes dedicats al sector de la construcció segueixen sent els més perjudicats. UGT considera que les medidas adoptades pel Govern són adequades però ha d'accelerar-se la seva engegada i reclama passos concrets com garantir la despesa pública destinat a donar cobertura als treballadors més afectats, escometre la reforma dels serveis públics d' ocupació i traslladar el missatge clar que desregular el mercat de treball no crea ocupació, sinó que només conseguiria precarizar les condicions de treball i generar incertesa. El sindicat vol ferr una crida a les autoritats de treball perquè estiguin vigilants i evitin l' acomiadament fraudulent de treballadors en el período estival, y alerta sobre l' actitut del Banc Central Europeu, que amb la seva política d' increment dels tipus d' interès pot dificultar el creixement econòmic que necessitem.

Segons els Serveis Públics d' Ocupació, el nombre de persones aturades torna a augmentar fins a situar-se en 2.390.424. La variació intermensual reflecteix un augment de 36.849 persones (1,5%) respecte al mes passat. Per la seva banda, la variació interanual mostra un increment de 424.555 aturats més que en juny de 2007 (21,6%). 

La pujada de l' atur en juny enfront de maig succeïx principalment entre els homes. L' atur masculí s' agreuja un 3,1% des de maig (31.659 desocupats més) fins un total de 1.051.418 homes aturats. El femení creix un 0,4% (5.190 desocupades més) fins a 1.339.006 aturades. Aquest mes es confirma que l' atur cíclic afecta sobre a tot als homes i, per tant, el pes de les dones en el total d' aturats segueix descendint: un 56% de les persones aturades són dones, proporció que ha baixat 6 punts en un any. Enfront del mateix mes de l' any passat tant l' atur masculí com el femení augmenten: 308.728 desocupats més (41,6%) y 115.827 desocupats més (9,5%). 

Per la seva banda, continua l' augment del nombre de jóves aturats. Juny ha registrat 2.831 menors de 25 anys (1%) més i hi ha 50.344 més des de juny de 2007 (21,9%).

Entre els extrangers, l' atur s' incrementa un 4% respecte a maig (9.973 extrangers desocupats més) i la variació interanual segueix reflectint un notable augment del 74,2% (110.246 extrangers desocupats més), lligat a l' evolució econòmica dels sectors d' activitat. 

En un mes en el qual històricament l' atir ha caigut en indústria, construcció i serveis, aquest juny mostra un creixement del nombre de desocupats en tots els sectors d' activitat: del 6% en la construcció (21.080 treballadors), del 4,3% en l' agricultura (3.338 persones), del 0,6% en l' indústria (1.984 aturats més) i del 0,3% en els serveis (4.555 persones).

En termes interanuales també augmenta l' atur en totes les activitats. Un 70,7% en la construcció, un 26,2% en l' agricultura, un 17,7% en els serveis i un 13,5% en l' indúustria. 

El nombre total de contrates registrats ha descendit un 10,3% des de juny de 2007, a causa de la caiguda de la contratació indefinida (-13,6%) i de la temporal (-9,8%). En aquest mes, el pes dels contractes indefinits sobre el total s' establix en un 10,85%, per sota del porcentatje del mes passat (11,88%) i del de juny de 2007 (11,27%).  

CONTRATACIÓ EN JUNY DE 2008

 

 

Variació sobre juny 2007

 

Nº Total

Absoluta

Relativa

Total

1.419.348

-162.779

-10,29%

Temporals

1.265.362

-138.487

-9,86%

Indefinits

153.986

-24.292

-13,63%

% Indefinits s/total

10,85%

 

 

Font: INEM (juliol 2008)

En conclusió:

·         Les dades subministrades avui pels Serveis Públics d' Ocupació mostren el continu augment de l' atur que s' està produint en 2008, fruit de l' impacte de la desacceleració econòmica en l' ocupació. Les dades indiquen que el menor ritme de creixement i de creació d' ocupació i l' augment de l' atur, estan afectant a tots els grups de treballadors en totes les activitats econòmiques, encara que els homes dedicats al sector de la construcció segueixen sent els més perjudicats.

 

·         UGT adverteix sobre la possibilitat de que la situació de l' atur s' agreugi en els pròxims mesos pel comportament d' algunes empreses, que aprofiten el período estival (de menor activitat, i que correspondria al gaudi de vacances) per a donar de baixa als treballadors amb la finalitat d'  estalviar-se els salaris i les cotitzacions corresponents. Això suposa un frau de llei amb repercussions molt negatives sobre els treballadors i els recursos de la Seguretat Social, que ha de ser perseguit de forma específica por la Inspecció de Treball.

 

·         A això s' afeigeix que en aquets mes de juny, la proporció de contractes indefinits sobre el total és la més baixa des de desembre de 2007. Compliment ahir, 1 de juliol, dos anys de vigència de l' Acord per la mijora del creixement i de l' ocupació (AMCE), els seus efectes globals sobre l' ocupació fins ara han estat molt positives. UGT demana a les empreses que no es deixin guiar per la incertesa i mantinguin la senda de contratació estable  de calitat, única via que pot generar confiança als treballadors en les seves decisions d' inversió i de consum.

·         En relació a la despesa social, s' han de cobrir les situacions generades per la desacceleració econòmica i la pèrdua d' ocupació, a més d' incidirr sobre el consum de les famílies i estimular així la demanda agregada. UGT insisteix en la necessitat de suport que tenen els sectors sociales més vulnerables davant les actuals dificultats de creixement econòmic. El desenvolupament de les mesures programades tindran efectes en el terreny social, i també en l' econòmic.

·         En relació a la despesa productiva, es traca de reorientar el nostre model productiu i d' incidir sobre els nivells d' inversió, per impulsar un creixement sostenible. L' aposta per les infraestructures, la I+D+i, l' educació i la formació com a font d' acumulació de capital humà, físic i tecnològic és una idea reivindicada per UGT com oportunitat per a la innovació i base del canvi de model productiu que precisa el nostre país.

·         UGT aposta per aquestes línies d' actuació per a plantar cara al moment econòmic actual, descartant per complet altres mesures demandades per a les empreses com són la reforma del mercat laboral, la congelació dels salaris o les retallades en les prestacions socials.

·         Quant a les polítiques d' ocupació, UGT valora les grands estrategies presentades per el Ministre de Treball recentment, però, a més, la situació econòmica actual exigeix que s' engeguin mesures concretes com més aviat i de forma permanent. Entre elles, la modernització dels Serveis Públics d' Ocupació i el Pla de Mesures d0 Orientació, Formació Professional e Inserció Laboral.

·         Finalment, UGT avisa  que l' única forma de lluitar contra l' atur és generant creixement a llarg termini, objectiu que ha de ser perseguit per les autoritats competents en matèria de política econòmica. El Banc Central Europeu ha de recapacitar sobre les seves accions, doncs d' una altre manera la recuperació econòmica i de l' ocupació en España i en l' entorn de l' Euro Zona es veurà estancada per les seves decisions.

 EVOLUCIÓ ATUR REGISTRAT MES DE JUNY DE 2008
Sèrie retrospectiva estimada pel Servei Públic d' Ocupació Estatal

(Nombre de Persones)

Anys

Variació m Mensual (*)

Variació Interanual (**)

2000

-25.976

-142.897

2001

-55.728

-60.496

2002

-39.961

120.406

2003

-15.234

57.405

2004

-36.589

33.745

2005

-32.533

-79.253

2006

-44.774

-15.106

2007

-7.362

6.115

2008

36.849

424.555

Font: INEM (juliol 2008)
Nota: A causa del canvi metodològic, les dades anteriors a maig de 2005 són simulats
(*) Variació intermensual - respecte al mes anterior
(**) Variació interanual - respecto al mateix mes del any anterior

 

 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com