Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comunicació, 13/11/2008
Agermanament UGT Catalunya i UGT Balears
Signat el dotze de novembre a Palma

TEXTE SIGNAT EL 12 DE NOVEMBRE DE 2008 ENTRE 

L' UGT DE CATALUNYA L'UGT ILLES BALEARS

La Unió General de Treballadors de les Illes Balears i la Unió General de Treballadors de Catalunya, conscients dels vincles d’amistat existents, desitgem desenvolupar i consolidar una relació de fraternitat entre els treballadors i treballadores de les nostresorganitzacions territorials.

La UGT de Catalunya i la UGT de les Illes Balears participem dels projectes i resolucions de la UGT de l’Estat, però, més enllà de la pertinença a una mateixa confederació, existeix entre ambdues la voluntat de promoure un espai de cooperació real, efectiva i de caràcter interregional, en el marc de l’Eurorregió Pirineus-Mediterrani.

Un espai comú de treball que sorgeix de compartir una mateixa llengua i cultura que ens impulsa a col.laborar per la defensa de la Ribera Mediterrània com a pol de desenvolupament econòmic i social. Per aquest motiu ens comprometem a unir els nostres esforços i col.laborar per la construcció d’una Europa més sòlida i socialment cohesionada que creï una ocupació de qualitat i al mateix temps asseguri uns mateixos drets i garanties per a tots els treballadors i treballadores.

El nostre objectiu és intercanviar experiències sobre l’activitat sindical i cultural a les nostres respectivescomunitats, contribuir de forma conjunta al desenvolupament integral dels treballadors,

cultivant els valors que, com a ugetistes, ens són propis: solidaritat, justícia, igualtat i llibertat.

Palma, 12 de novembre de 2008

          Josep M. Álvarez                                                          Lorenzo Bravo

Secretari General de la UGT-Catalunya                 Secretari General de la UGT –IllesBalears

4

 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com