Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comunicació, 06/06/2013
CCOO i UGT no entren a la reunió amb la nova consellera de Família i Serveis Socials sobre la creació del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris perquè no volen ser convidats de pedra
Els sindicats UGT i CCOO han decidit finalment no entrar a la reunió convocada aquest dijous per la nova consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández, per debatre la creació del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears, perquè en arribar a la Conselleria s’han adonat que, sense informar-los, també hi estaven convidats sindicats sectorials.
 
Ambdós organitzacions sindicals asseguren que la seva actitud respon a “motius de pes” i no a una “enrabiada momentània”, ja que el plantejament de CCOO i UGT era explicar els motius pels quals s’oposen a la creació del Consorci i que es debati la qüestió en el marc del diàleg social i no en una reunió multitudinària com a simples oients de fets ja consumats.
 
“Fins al moment no hem tengut l’oportunitat d’informar en profunditat a la consellera de les raons del nostre rebuig a la creació del Consorci ni tampoc, i com a qüestió prèvia, sobre quin model de polítiques socials volem i necessitam a Balears”, han manifestat UGT i CCOO.
 
Per aquests sindicats és imprescindible fer una anàlisi i una previsió dels serveis socials que necessiten les Illes en aquests moments de crisi, per tal que reflecteixin el model de política social que cal dur a terme, amb l’objectiu de l'enfortiment i l’ampliació dels drets socials i no del seu retrocés.
 
Consideren que els recursos i la gestió dels serveis socials condicionen la qualitat de les prestacions de serveis i dels llocs de feina que generaria la posada en marxa d'aquests serveis públics.
 
CCOO i UGT critiquen que en la creació del Consorci no es contemplen previsions sobre el traspàs de recursos humans i d'un altre tipus i sospiten que el personal adscrit a aquest nou ens tendrà diferents condicions laborals i salarials, segons sigui personal propi o dependent de l'administració d'origen a la qual pertany.
 
Els sindicats més representatius defensen que tenen molt que aportar sobre la qüestió dels serveis socials per la seva experiència i per les seves propostes, que estan sobre la taula. 
 
Entre les raons que manifesten les organitzacions sindicals per oposar-se a aquest Consorci està la manera en què s’ha elaborat i les intencions reals cap a la privatització dels serveis que sustenten la seva posada en marxa.
 
Segons UGT i CCOO, el Consorci és un ens que va en contra del principi rector recollit tant en l'Estatut d'Autonomia com en la Llei de serveis socials de la comunitat autònoma i s'ha dissenyat sense haver elaborat el preceptiu Pla d'actuació Inicial, tal com determina la Llei del sector instrumental de la CAIB, ni tampoc existeix una memòria que acrediti la seva conveniència i oportunitat.
 
Un altre dels molts motius pels quals CCOO i UGT manifesten el seu rebuig és que la creació del Consorci s'inspira en la reforma de l'Administració Local que està tramitant actualment el Govern central i que suposa una recentralització i reconcentració dels serveis municipals, en especial els de caràcter sociosanitari, i aplicar un nou pla d'ajust sobre l'Administració Local.
 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com