Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comunicació, 24/06/2014
Iniciam campanya amb CCOO en defensa del dret de vaga
CatalaSinHT.jpg
La Unió i CCOO han engegat una campanya on es demana el suport al manifest “Pel dret de vaga i de la llibertat sindical” entre els Comitès d’Empresa, Juntes de Personal i Seccions Sindicals.
 
Aquesta iniciativa s'enmarca dins una iniciativa nacional per fer front els nombrosos expedients oberts amb petició de presó contra dirigents i militants sindicals que varen participar a piquets informatius durant les darreres vagues generals.
 
A Balears, la Fiscalia demana a la secretària general de CCOO, Katiana Vicens, quatre anys i mig de presó per uns esdeveniments ocorreguts a la vaga general de 29 de març de 2012.
 
Si voleu donar suport al manifest, podeu adreçar-vos a uca@baleares.ugt.org.
 
 
 
 
 
MANIFEST EN DEFENSA DEL DRET DE VAGA I DE LA LLIBERTAT SINDICAL

La Constitució Espanyola configura la vaga com un dels drets fonamentals on s'assenta el nostre Estat social i democràtic de dret; gaudeix del màxim nivell de garanties i vincula  tots els poders públics.

El reconeixement d'aquest dret dels treballadors i treballadores per a la defensa dels seus interessos no és exclusiu del nostre ordenament jurídic. 

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea l’ inclou expressament; el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides el garanteix; la Conferència Internacional del Treball ha insistit en el reconeixement d'aquest dret en els seus Estats Membres i, encara que no existeixi un Conveni específic de l’ Organització Internacional del Treball (OIT), ha estat reafirmat en diverses resolucions de conferències regionals i de comissions sectorials de l’OIT. Dos òrgans instituïts per al control de l'aplicació de les normes de l’OIT, el Comitè de Llibertat Sindical i la Comissió d'Experts en Aplicació de Convenis i Recomanacions, han reconegut en nombroses ocasions el dret de vaga com a dret fonamental dels treballadors i de les seves organitzacions.

Al nostre país, i durant més de trenta-cinc anys, els treballadors han exercit democràticament i constitucionalment aquest dret de titularitat individual però d'exercici col·lectiu. Ara està sent qüestionat per les autoritats públiques com s'infereix de les múltiples causes i actuacions penals dutes a terme contra els treballadors que van participar legítimament en les vagues convocades per les organitzacions sindicals més representatives contra les reformes laborals, per suposades activitats delictives durant el seu desenvolupament.

Per descomptat, no es tracta de defensar possibles extralimitacions en l'exercici del dret de vaga; en tot cas, com  ve pronunciant-se l’esmentat Comitè de Llibertat Sindical, qualsevol sanció imposada per activitats il·legítimes relacionades amb vagues hauria de ser proporcional al delicte o falta comesa, i les autoritats haurien d'excloure el recurs a mesures d'empresonament contra qui organitzi o participi en una vaga pacífica. Tals mesures comporten greus riscos d'abús i serioses amenaces a la llibertat sindical. 

Nombroses acusacions i imputacions, amb peticions de presó, dirigides contra el moviment sindical, els seus responsables i militants, per l'exercici legítim i constitucional del dret de vaga (que, no oblidem, implica el dret a requerir d'uns altres l'adhesió a la vaga i a participar, dins del marc legal, en accions conjuntes dirigides a tal fi) responen a una forma de governar caracteritzada per la restricció dels drets i llibertats bàsiques ciutadanes, aquestes que conformen el nostre model de convivència i l'Estat Social i Democràtic de Dret que regula la Constitució. 

La persecució de la llibertat sindical s'uneix a altres iniciatives desenvolupades per retallar llibertats públiques i limitar drets com les últimes reformes legals en matèria del Codi Penal o de seguretat ciutadana o les que neguen la gratuïtat en l'accés a la Justícia. 

No és possible romandre callat o mostrar-se impassible davant aquest intent de deslegitimar les respostes laborals a les reformes injustes imposades pel poder polític, de condicionar en el futur el desenvolupament d'aquestes vagues, quan no de fonamentar hipotètiques reformes laborals lesives o perjudicials per als treballadors, en una mostra més de reculada democràtica. Les limitacions dels drets sindicals fonamentals, a més de provocar un greu desequilibri en les relacions laborals, frustren els avenços en les condicions de treball i en el benestar de la societat.

Està en joc un “instrument de pressió que l'experiència secular ha demostrat necessari per a l'afirmació dels interessos dels treballadors en els conflictes socioeconòmics, conflictes que l'Estat social no pot excloure, però als quals sí pot i ha de proporcionar els adequats camins institucionals; ho és també amb el dret reconegut als sindicats en l'article 7è. de la Constitució, ja que un sindicat sense dret a l'exercici de la vaga quedaria, en una societat democràtica, buidat pràcticament de contingut, i ho és, finalment, amb la promoció de les condicions per tal que la llibertat i la igualtat dels individus i grups socials siguin reals i efectives” com ha declarat el nostre Tribunal Constitucional. 

Els signants d'aquest manifest consideram inacceptable l'atac continuat als nostres drets constitucionals i,  de manera singular, la intervenció dels poders públics contra la llibertat sindical, la qual cosa suposa que prop de 200 sindicalistes, entre els qui es troba la secretària General de CCOO de les Illes Balears, Katiana Vicens, estiguin avui afectats per procediments administratius i penals després de participar en la convocatòria, extensió i organització de vagues generals.

Volem seguir exercint-los lliurement.
 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com