Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comunicació, 11/09/2013
FETE-UGT demana al TSJB que exigeixi al Govern l'acatament de l'auto que suspén el TIL
FETE-UGT ha presentat avui matí al·legacions davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) en les quals li demana que remeti un requeriment urgent a la consellera d’Educació, Joana María Camps, perquè acati íntegrament l’auto dictat el passat 6 de setembre que suspenia cautelarment  l’annex del TIL que fa referència al calendari d’aplicació.
 
L’organització sindical ha reclamat en aquestes al·legacions que la Conselleria prengui “les mesures oportunes perquè el curs escolar 2013-2014 no sigui d’aplicació el TIL fins que hi hagi sentència definitiva, sense que el Decret Llei 5/2013 pugui ser invocat per desobeir al Tribunal, amb les advertències legals en el cas de no obeir a l’autoritat judicial”.
 
Al document presentat es recorda que per tractar-se de suspensions cautelars “cal exigir a l’Administració afectada l’acatament immediat de la decisió judicial”.
 
Per a FETE-UGT, l’actuació de la Conselleria no pot ser una altra que suspendre el calendari d’aplicació del TIL i pel que fa a les alternatives acadèmiques a aquesta situació, s’haurien d’aplicar els criteris vigents en el curs escolar anterior fins que hi hagi sentència definitiva.
 
A més a més, consta a les al·legacions que és de “públic i general coneixement que l’Administració Autonòmica, lluny d’acatar la decisió judicial [...] i precisament per desobeir-la, aprova a les poques hores de la decisió judicial el Decret-Llei 5/2013 l’objecte del qual és obligar a l’aplicació del TIL conforme l’annex suspès per aquest Tribunal...”.
 
“En aquesta Comunitat ja es regula fins i tot per Decret-Llei la mobilitat dels funcionaris. La Constitució Espanyola i la divisió de poders aquí ja només està vigent en els manuals d’Història del Dret”, afegeix l’escrit presentat aquest matí al TSJB.
 
FETE-UGT considera que ens estem jugant l’Estat de Dret d’una forma definitiva i que, l’actitud del Govern, ja no és un menyspreu als sindicats recurrents (que, conforme a l’article 7 de la Constitució Espanyola tenen una legitimitat democràtica al mateix nivell que els partits polítics), sinó un torcebraç a un òrgan jurisdiccional.
 
Per tot això, a les al·legacions es demana al TSJB que requereixi “de forma urgent i immediata a Joana María Camps perquè acati expressament la decisió judicial adoptant les mesures necessàries per a la suspensió de l’annex (sense perjudici de què cada centre escolar pugui iniciar el curs i impartir les matèries curriculars conforme el curs anterior, i també es mantinguin les previsions dels plans pilots
 posats en marxa). Aquesta advertència contendrà expressament una referència a què de cap de les maneres l’administració podrà acollir-se al Decret-Llei 5/2013 per justificar la desobediència al Tribunal, amb les conseqüències legals en cas de desconsideració a l’ordre jurisdiccional”.
 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com