Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comunicació, 25/05/2017
UGT demana la millora del model d’oposicions del personal docent
UGT Enseyament reclama l’adopció de mesures per millorar el model d’oposicions del personal docent amb l’objectiu d’aconseguir canvis en el procés de selecció que permetin l’estabilitat laboral respectant l’equilibri de mèrit, capacitat i igualtat de tots els aspirants.
 
Per a l’organització sindical és “imprescindible” que en les pròximes convocatòries les proves no siguin eliminatòries en la fase d’oposició, com sí ho són ara, sinó que es puguin sumar les puntuacions dels diferents exercicis. Així es passaria la primera fase de l’oposició amb una mitjana de cinc punts.
 
Altres canvis estarien dirigits a augmentar l’optativitat per triar el tema a desenvolupar i la unitat didàctica a exposar, i a incrementar el pes de la fase de concurs enfront de la fase d’oposició en la qualificació global del procediment selectiu.
 
A més, UGT Ensenyament ha considerat que s’hauria de donar la valoració màxima en la fase de concurs de l’experiència docent fins al límits legals permesos.
 
“Aquest nou model facilitaria la reducció de l’excessiva taxa de personal docent interí que tenim a la nostra comunitat”, ha assegurat l’organització sindical.
 
Per arribar a aquests objectius és necessària la modificació del reglament estatal d’ingrés al cossos docents de 2007, motiu pel qual el sindicat reitera la seva demanda de col·laboració a la Conselleria d’Educació.
 
Totes aquestes mesures haurien d’anar acompanyades de l’establiment de mecanismes de coordinació entre les comunitats autònomes que minvin l’anomenat “efecte crida” entre els opositors de diferents territoris.
 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com