Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comunicació, 12/05/2020
Proposam la creació de centres que ajudin a la conciliació familiar

Demana que diferents organismes com Govern, Consells i Ajuntaments prestin serveis per ajudar a la conciliació laboral i personal mitjançant la creació de centres mancomunats.

Celebra que Armengol hagi recollit la idea d'UGT i plantegi a Madrid un pla de conciliació amb la col·laboració de diferents administracions.

Reivindica una vegada més que es continuï amb el teletreball durant aquest curs escolar i que de cara al pròxim curs es contractin més docents per garantir la tornada amb els criteris sanitaris i així evitar posar en risc a alumnes, famílies i docents.El sindicat d'Ensenyament UGT ha proposat la creació de centres que prestin serveis per ajudar a conciliar la vida laboral i personal de les famílies amb un cost econòmic mínim mitjançant la mancomunitat entre Govern, Consells i Ajuntaments.

uesta mesura de conciliació va ser anunciada fa uns dies per UGT i serà traslladada a diferents institucions al llarg de aquesta setmana, i ha estat recollida per la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que ha demanat una compareixença dels diferents presidents autonòmics per tractar la tornada a les aules.

UGT Ensenyament valora positivament que Armengol traslladi a Madrid un pla que permeti establir els mecanismes de col·laboració amb els ajuntaments, consells i altres institucions per tal de facilitar la conciliació laboral, aprofitant serveis municipals per afavorir a les famílies.

És una proposta que va sorgir d’UGT amb l’objectiu d’ajudar amb la conciliació familiar. El sindicat considera que aquests serveis a més haurien d’estar basats en criteris de necessitat: famílies monoparentals, parelles en las que ambdós progenitors treballin, etc.

D'aquesta manera les instal·lacions dels centres esportius, així com instal·lacions municipals podrien ser utilitzades amb aquesta finalitat. Per tant, no necessàriament haurien de ser sols els centres docents els que es facin càrrecs dels nins.

Per altra banda, UGT Ensenyament segueix demanant que es continuï amb el teletreball durant aquest curs escolar, fins que no es pugui garantir la tornada amb criteris sanitaris. La tornada a les aules tampoc és necessària en cursos, que ja acaben, i on el professorat ja ha planificat el desenvolupament i la finalització del tercer trimestre.

Considera que el pla actual de tornar a les aules dia 25 de maig posa en risc als alumnes, famílies, docents i als equips directius. La societat necessita mesures de conciliació com fan a d'altres països, on un dels dos progenitors pot quedar-se a casa o bé fórmules mancomunades com l’apuntada, de manera que el Govern aporti solucions per fomentar la conciliació.

A més a més, les eines de substitucions de baixes o un altra tipus d'absències no és una eina suficient per assumir la possible substitució del personal derivada de possibles contagis o necessitats d’aïllament... Aquestes podrien produir-se davant la tornada del personal docent i no docent, que es trobi en alguns dels grups d'especial sensibilitat i de risc.

Per tant, UGT exigeix pel proper curs escolar la contractació de més docents i una reducció de ràtios per poder dur a terme el protocol de desescalada presentat per la Conselleria d’Educació.

Respecte als docents que estan en grups vulnerables i poden suposar un perill per a ells, abans de la tornada a les aules hi ha la salut. El Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys. UGT demana expresament que aquest col·lectiu no es reincorpori dia 25 de maig.


 

 


 

 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com