Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comunicat, 21/07/2008
El president Antich es reuneix amb els principals dirigents d'UGT Balears

  Les dates d’atur, de contractació i afiliació a la seguretat social mostren un creixement d’aturats en tots els sectors d’activitat productiva. La disminució de la contractació afecta a tots els sectors econòmics i la pèrdua d’afiliació a la SS afecta a tres sectors clau dins l’economia balear: comerç, construcció i hoteleria. Aquestes dates es tradueixen en un menor ritme de creixement del PIB. 

  La UGT de les Illes Balears considera que les mesures adoptades pel Govern de les Illes Balears per fer front a les incerteses econòmiques que viu aquesta comunitat autònoma són adequades, però s’ha d’accelerar la seva posada en marxa i, a la vegada, reclamam passes concretes per garantir la despesa pública destinada a donar cobertura als treballadors més afectats i mancats de recursos econòmics. A més, és necessari emprendre una reforma del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i al mateix temps, el sindicat vol fer una cridada a la Consellera de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears perquè estigui vigilant i eviti l’acomiadament fraudulent de treballadors en el període estiuenc.

  Per a la UGT- Illes Balears els pressuposts generals de la CAIB han de complir els compromisos programats pel govern en matèria de diàleg social, no hi ha d’haver retalls d’inversions públiques ni ocupació pública, i s’ha de fer front  a la despesa social i a la despesa productiva. En relació a la despesa social s’han de cobrir les necessitats generades amb la profunda desacceleració econòmica i la pèrdua d’ocupació. 

  UGT insisteix en la necessitat de donar suport als sectors socials més vulnerables davant les actuals dificultats de creixement econòmic. El desenvolupament de les mesures que s’han de programar han de tenir efectes en el terreny social i en l’econòmic.

  En relació a la despesa productiva s’ha d’orientar el nostre model productiu en línia amb el pacte del 24 de novembre de 2007, i s’ha d’incidir sobre el nivell d’inversió necessari per impulsar un creixement sostenible i en l’aposta per les infraestructures d’I+D+I, l’educació i la formació, com a font d’acumulació de capital humà, físic i tecnològic. Aquestes són línies ja acordades i són clau per a la innovació i base del model productiu que precisa la nostra comunitat autònoma. 

  La UGT aposta per aquestes línies d’actuació per fer front al moment econòmic actual, rebutjant per complet altres mesures demandades per les associacions empresarials.

  Quant a les polítiques d’ocupació, valoram  el principi d’acord en matèria d’ocupació, entre elles la modernització del SOIB, l’acord sobre el capital humà dins el pacte per la competitivitat, l’estabilitat en l’ocupació, la responsabilitat social de les empreses i la salut laboral.

  Finalment, la UGT avisa que la única forma de lluitar contra l’atur és generant creixement a mig i llarg termini i això passa per seguir apostant pel diàleg social i no plànyer  esforços, ni partides econòmiques per fer realitat els compromisos signats el 24 de novembre de 2007.

Palma, 21 de juliol

 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com