UGT signa els acords de millora sociolaboral del personal docent

UGT Ensenyament ha firmat l'acord de l'ensenyament públic i del privat concertat que suposarà una millora de les condicions laborals dels docents i, per tant, la millora de la qualitat de l'educació a Balears, i ha subratllat la importància de continuar treballant per a la millora de la conciliació familiar i laboral, i la formació i promoció professional.

Les Illes seran una de les primeres comunitats autònomes que posarà en marxa la carrera professional docent, també s'establiràla reducció de ràtios en determinades etapes educatives, la reducció de la càrrega lectiva dels docents, així com el pagament del 100% de les baixes inferiors a cinc dies.

Tot això s'aconsegueix després de temps de reivindicacions i una paràlisi de la negociació per part de la Conselleria d'Educació. Posteriorment, es va acordar a l'ensenyament públic la reducció a  18 hores lectives a secundària i 23 a primària en un termini de dos cursos, la progressiva reducció de ràtios associada a un pla d'infraestructures educatives que ho faci possible, o el dret a la mitja jornada per tots els docents.

En quant a la carrera professional i especialment el pagament a compte, proposta electoral d’UGT Ensenyament, el sindicat considera que és una primera passa molt important per part de la Conselleria i confia en l'actualització i equiparació real del complement de carrera amb la resta de treballadors del sector públic prenent com a referència les quanties globals que perceben en altres àmbits de la CAIB.

Una valoració especialment positiva ha estat la incorporació, degut a la insistència de la nostra organització sindical, de la negociació de la millora de l’acció tutorial. Donada la importància d’aquesta tasca fonamental en el procés educatiu, ja que implica el suport i l'orientació dels alumnes en el seu desenvolupament personal, acadèmic i professional afavorint el seu benestar emocional, la seva formació cívica i social, és important que estigui reconeguda i valorada com correspon.

ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT

En relació a l'acord de millora de l'ensenyament privat concertat, s'inclouen importants millores retributives i de condicions laborals pels docents de la concertada, que seran els primers en el reconeixement i el cobrament de 5 sexennis a tot l'estat espanyol.

A més de l’equiparació retributiva sense antiguitat, l'acord també contempla la reducció de la càrrega lectiva a l'ESO, els cicles formatius i el batxillerat a 23 h lectives, la ampliació de l'acord de jubilació parcial per als docents nascuts els anys 1962 i 1963, una paga extraordinària pels docents que compleixin 25 anys a l'empresa quan es jubilin, i la millora dels mòduls de despeses de funcionament dels centres.

Així mateix, l'acord estableix la consumació del pagament delegat pels orientadors a infantil i primària, l'increment del complement educatiu del PAS i el personal tècnic complementari dels centres ordinaris i d'educació especial, l'inici de les negociacions per la reducció de les ràtios, l'acord dels termes pel reconeixement dels centres d'atenció preferent, i l'inici de les negociacions per un acord de recol·locació del professorat.

Fuente: UGT Illes Balears