UGT demandarà a Educació pel sistema de marcatges dels docents

Versión para impresiónVersión para impresión

UGT Ensenyament ha iniciat actuacions per impugnar davant la justícia el sistema de marcatges imposat per la Conselleria d’Educació perquè entén què no existeix ni la necessària seguretat jurídica ni la regulació normativa adient per exigir al professorat l’obligatorietat de registrar l’entrada i la sortida dels centres educatius.

El sindicat ja ve insistint a la Mesa d’Educació d’aquesta manca de seguretat jurídica pels docents i ha denunciat que la Conselleria ha decidit aplicar unilateralment el control horari sense motivació i sense acordar-lo prèviament amb els sindicats, vulnerant el dret a la negociació col·lectiva.

A més a més, Educació entra en clara contradicció amb la normativa estatal que exclou expressament d’aquest marcatge als docents i al personal de suport a la docència, especificant clarament que no tenen l’obligació de registrar l’horari.

Davant les queixes dels sindicats, la Conselleria va proposar que faria una reunió en el mes d’octubre per tractar el tema però que descartava suspendre l’aplicació de la mesura, insistint en que es trobava en fase experimental.

Per l’obcecació d’Educació, UGT Ensenyament va demanar per registre la suspensió immediata de l’obligació del control horari, així com una reunió amb caràcter d’urgència. Com és habitual no hi ha hagut resposta i ha posposat fins el 29 d’octubre la convocatòria de la Mesa d’Educació.

L’organització sindical considera que és un termini massa llarg per abordar la situació  d’insatisfacció i incertesa generada en el sector educatiu, tenint en compte que es tracta d’una administració que ha estat defensant la necessitat de negociar les condicions de treball dels docents.

Ha afegit que per responsabilitat no vol incitar a la insubmissió i ha demanat a la seva afiliació que compleixi amb el registre horari perquè l’incompliment de la norma podria dur lloc a conseqüències disciplinàries.

UGT Ensenyament és conscient que si Educació vol regular els horaris i les condicions de treball dels docents, ho ha de fer sempre amb seguretat jurídica i prèvia negociació amb els sindicats i la comunitat educativa.

Ha mantingut que no és just posar en judici la labor realitzada pels professionals de l’educació i posant-los contínuament baix sospita com si no volguessin complir amb el seu horari o menyspreant la seva tasca sota l’amenaça de supervisió, com fa últimament algun grup polític.

Ha insistit que la Conselleria ha de dictar de manera immediata la suspensió del registre horari, alhora que ha de defensar el dret a la llibertat de càtedra dels docents davant la intencionalitat de supervisió de determinades forces polítiques, protegint l'activitat lectiva del centre.