UGT exigeix desbloquejar la negociació de les millores sociolaborals dels docents

UGT Ensenyament ha denunciat la paràlisi i el retrocés existent en la negociació col·lectiva de les condicions sociolaborals dels docents, i ha exigit que es desbloque la situació, per al que ha demanat la convocatòria urgent d'una taula sectorial.

El sindicat consideraria un gest de bona voluntat negociadora per part de la Conselleria eliminar la penalització econòmica de les baixes per malaltia inferiors a cinc dies del personal docent, permesa i consentida durant anys per l’Administració Educativa, i que suposa un greuge comparatiu amb la resta de sectors de l’Administració d’aquesta Comunitat Autònoma.

El passat 26 d’octubre de 2022, la Conselleria d’Educació va convocar a les forces sindicals per a negociar un nou acord de millora de les condicions sociolaborals dels docents. Una negociación que va tenir continuïtat el 18 de novembre. Des de llavors la negociació ha quedat paralitzada. En UGT Ensenyament, després d’efectuar tota una sèrie de propostes al document presentat per la Conselleria, desconeixem per quina raó s’ha suspès aquesta negociació.

Encara que l'organització sindical s'ha mostrat bastant escèptica davant el compromís de compliment d’alguns punts de la proposta que ja estaven presents a l’acord marc del 2015 com la reducció d’hores lectives, valora  positivament la convocatòria.

Per al sindicat hi ha una sèrie de demandes són imprescindibles:

• El pagament a compte de la carrera professional i el model de carrera a implantar.

• Un pla de reducció de ràtios i de càrrega lectiva tant a secundària com a primària i l’aplicació i consolidació del model transitori que preveu el procés d’estabilització.

Cos únic docent, que integri al cos de mestres en el grup A1.

• Reducció de 1⁄2 jornada amb la corresponent reducció de retribucions per a tot el personal docent.

• Implementació en la professió docent les 35 hores de jornada laboral.

• Negociació immediata d’un protocol per a prevenir les agressions als centres docents.

• Mesures que condueixin a eliminar l’impacte de la insularitat a l’àmbit educatiu.

Arrel de les darreres reivindicacions per part dels docents interins i interines hem denunciat l’elevat preu de les taxes de participació en el processos selectius i la necessitat de que la Conselleria estableixi els mecanismes necessaris per retornar a aquelles persones afectades un dels dos pagaments vinculats al procés d’estabilització. Així com establir fórmules perexhonerar del pagament de la taxa als que participin del concurs-oposició ordinari.

Fuente: UGT Illes Balears