UGT exigeix que les places de les oposicions docents ajornades s'acumulin a la oferta de 2021

Versión para impresiónVersión para impresión

UGT-Ensenyament ha reclamat avui que les places de les oposicions docents ajornades s'acumulin a la futura oferta de 2021 i ha demanat una posició comuna a totes les administracions educatives pel que fa a aquesta convocatòria.

La preocupació d'UGT Ensenyament respecte a les oposicions docents és que s'arbitrin totes les garanties jurídiques perquè no es celebrin fins que es garanteixi la suficient seguretat jurídica i la salut dels tribunals i opositors.

El sindicat defensa una posició comuna de totes les comunitats autònomes (CCAA) respecte a la convocatòria d'oposicions, però exigeix que les places convocades s'acumulin als processos selectius futurs en els llocs que han decidit ajornar les probes.

Una vegada confirmat que no es celebren oposicions a CCAA limítrofes com València, UGT-Ensenyament entén que no s'han de celebrar a Balears per evitar l'efecte cridada. Considera que no es donen les circumstàncies adequades per poder dur-les a terme amb les garanties adients, i en qualsevol cas és inviable fer-les dins els terminis prevists. Per això, tretze CCAA han optat per ajornar-les.

UGT Ensenyament torna a insistir, com ja ha manifestat en multitud d'ocasions, que no es pot deixar d'aprofitar aquest moment per negociar un canvi en el sistema d'ingrés, articulant un model transitori que, entre d'altres, estableixi una única prova d'oposició, les parts de la qual no han de tenir  caràcter eliminatori.
Considera que es perfectament compatible conjugar la disminució del percentatge d'interinitat amb l'estabilització de les treballadores i treballadors interins de llarga durada incorporant a més d'aquest sistema transitori contemplat al Reial Decret 276/2007, un acord global de mesures d'estabilitat docent intentant aconseguir el major consens possible amb la majoria de sindicats presents a la Mesa Sectorial d'Educació.

L'escenari d'incertesa a què ens enfrontem, provocat per la crisi sanitària del COVID-19 i l'estat d'alarma, ens fa preveure situació pressupostària complicada per al conjunt de l'Estat i les comunitats autònomes.

Davant aquesta previsible situació, es recorda que el nostre sistema educatiu, que encara no s'ha recuperat de les retallades efectuades amb motiu de la crisi econòmica de 2008, difícilment aguantarà amb unes polítiques pressupostàries restrictives, tant en matèria d'inversió com en polítiques de personal.

L'organització sindical vetllarà perquè les administracions educatives respectin el compromís adoptat entre el Govern i els sindicats amb l'objecte de disminuir la taxa de temporalitat que pateix el professorat.
Així mateix, demana que de les 1.144 places docentsque estaven convocades a Balears per 2020 no es perdi ni una sola, i que s'acumulin per a futures ofertes.

Els treballadors i les treballadores de l'ensenyament continuen demostrant la seva professionalitat atenent l'alumnat perquè no vegi interromput el seu procés  d'aprenentatge. Per això, UGT exigeix al Govern que posi en marxa les mesures educatives i els recursos necessaris per atendre les necessitats derivades del període excepcional a què el país s'està enfrontant.